ஒரு கூழாங்கல்லின் காதல்

அவள் அமைதியாய் ஆர்ப்பரித்துப்

பரவிய வழித் தடத்தின் ஓரம்

ஓர் தனிமைக் கூட்டத்தில் நான்….

நளினமான ஓட்டத்தின் நெளிவுகளில்

அவளின் ஓரணுவேனும் என் சரீரத்தோடு

பகிர ஏக்கத்துடன் எச்சில் விழுங்கி

வழுக்குகிறேன் அவள் லாவகத்தையும் ரசித்தபடி….

நதியவள் நீச்சலின் நடுவே நகரும்

தோணியின் துருவக்காதலின் ஓர் கனவு

கரை சேர்கையில் கரைந்ததே….!!!

கலப்படத்தில் களவுபோன….

எங்கள் காதலைப் போல….

பொக்லைனில் கருவருந்த….

அவள் கற்பைப் போல…

விண்ணுக்கனுப்பிய விண்ணப்பமெல்லாம்

விருத்திக்கான வித்தின்றி வீழ்ந்ததும்,

தளர்ந்தோடிப் பின்வாங்கியவள் முன்னே

நான் பிணம் போல் பிதற்றிக்கொண்டே….

அவள் தழுவலின்றி நிர்வாணத்தைத்

தகித்தும் தவித்தும் கொண்டே….

ஐப்பசியின் அக்னி நட்சத்திரத்தில்….

உள்ளிழுத்த அவள் ஈரத்தைக்

காத்துக்கொண்டே காத்திருக்கிறேன் கரையில்….

இப்படிக்குக்,

காதலுடன் கூழாங்கல்….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s